Search

Diodes

 | 

Germanium diodes


GERMANIUM DIODES

AAZ15 germanium diode.

AAZ15 germanium diode.AAZ15 germanium diode.


€ 0.99


Stock:


Quantity  AAZ18 germanium diode.

AAZ18 germanium diode.AAZ18 germanium diode.


€ 0.99


Stock:


Quantity  OA90 germanium diode

OA90 germanium diode
Germanium

OA90 30Vp  500mAp  Video Detector Germanium


€ 0.99


Stock:


Quantity  OA95 germanium diode

OA95 germanium diode
GermaniumThe good old fashioned OA95 germanium diode


€ 0.99


Stock:


Quantity