Weerstand parallel of in serie


Weerstand

Weerstand is de eigenschap van een component, zoals een weerstand, die het vloeien van stroom begrensd. Energie wordt hierbij verbruikt als het voltage, dat over het component staat, de stroom laat vloeien. Dit teveel aan energie wordt omgezet in hitte die het component vervolgens uitstraalt.
Weerstand wordt uitgedrukt in ohms, het symbool voor ohm is het omega teken.
1 is een erg kleine waarde voor elektronica en daarom worden weerstandwaarden vaak gegeven in ken M.
1 k = 1.000     1 M = 1.000.000 .
Weerstanden die worden toegepast in elektronica kunnen waarden hebben zo laag als 0.1 en zo hoog als 10 M.

Weerstanden in serie geschakeld

Als weerstanden in serie worden geschakeld dan kan je de twee waarden bij elkaar optellen om te komen tot de totale weerstandwaarde. Bijvoorbeeld, als weerstand R1 en R2 in serie worden gezet zoals je in de afbeelding kunt zien dan is de gecombineerde waarde R.

De weerstand, R, wordt in dit geval dus als volgt berekend:
Gecombineerde weerstand in serie:   R = R1 + R2
Deze methode kan worden oneindig worden uitgebreid met meer weerstanden: R = R1 + R2 + R3 + R4 + ... etc.
Onthoud dat gecombineerde weerstanden in serie, altijd een weerstandwaarde hebben die hoger is dan ieder gebruikte individuele weerstand.

Weerstanden parallel geschakeld

Als weerstanden parallel worden geschakeld dan is de gecombineerde weerstandwaarde lager dan die van de gebruikte individuele weerstanden. Er bestaat een speciale vergelijking om de gecombineerde weerstandwaarde van twee parallel geschakelde weerstanden, R1 en R2, te bepalen:


Twee parallel geschakelde weerstanden   
R =
 R1 × R2
 R1 + R2
Als er meer dan twee weerstanden in parallel worden gebruikt dan is er een meer ingewikkelde vergelijking nodig.
 1 
  =  
 1 
+
 1 
+
 1 
+ ...
R
R1
R2
R3

De simpele vergelijking voor twee weerstanden in parallel is echter veel makkelijker te gebruiken!

Onthoud dat de gecombineerde weerstandwaarde bij parallel geschakelde  weerstanden altijd lager zal zijn dan die van ieder gebruikte individuele weerstand.

Zie ons assortiment aan weerstanden in menu weerstanden